Program

Program konferencji

Download


 PDF

Tutaj mogą Państwo pobrać aktualną wersję kompletnego programu konferencji

06.06.2013

09:00

Przybycie, powitanie oraz rejestracja uczestników konferencji

10:00

Otwarcie konferencji oraz powitanie uczestników                          

Pan Markus Derling – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Budownictwa,

Ochrony Środowiska i Kultury, Urząd Miasta Frankfurt nad Odrą

Pan Tomasz Ciszewicz – Burmistrz Słubic

Stan polsko-niemieckich stosunków gospodarczych i handlowych

oraz znaczenie regionu przygranicznego

Pan Jan Masalski, Radca – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec

Jak łatwo znaleźć miejsce pod inwestycje?

Wsparcie w poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji

Pan Markus Kappes – Dyrektor Zarządzający Investor Center Ostbrandenburg GmbH

10:55

Zakładanie działalności gospodarczej oraz sp. z o.o. w Niemczech i w Polsce,aspekty podatkowe oraz zagrożenia

Pani Jolanta Krzemińska – Adwokat, Kancelaria von Zanthier & Schulz

Od pomysłu do sukcesu. Zakładanie działalności gospodarczej w Brandenburgii i w Polsce

Pani Agnieszka Bollmann – Dyrektor Zarządzający Bollmann & Partner

Wspieranie transgranicznej współpracy sieci małych i średnich przedsiębiorstw

Pan Gunnar Pajer – Projekt Manager, Business and Innovation Center Frankfurt (Oder) GmbH

Best Practice: Jak zakładaliśmy firmę w Niemczech

Pan Koos den Rooijen – Kierownik, Log Way Solution Oddział Frankfurt (Oder)

12:45

Środki pomocowe w Brandenburgii – nowe założenia od 2014 roku

Pan Dr. Peter Eulenhöfer – ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB)

Środki pomocowe dla przedsiębiorców w Województwie Lubuskim do końca 2013 roku

Pani Urszula Potorska – Konsultant, Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Urząd Miejski w Słubicach

Środki pomocowe w Lubuskim – stan obecny i założenia od 2014 roku

Pan Tomasz Przybyła – Główny Specjalista, Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Możliwości finansowania nowych inwestycji w Polsce i w Niemczech

Pani Joanna Adamowicz – Polsko-Niemieckie Biuro Współpracy Kas Oszczędnościowych

Transgraniczne wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Pan Andreas Jonas – Prezes, STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH

14:25

Nostryfikacja zagranicznych kwalifikacji zawodowych

Pani Julia Lexow-Kapp – Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych, Kobiet

i Rodziny Kraju Związkowego Brandenburgii

Podejmowanie pracy transgranicznej w Polsce i w Niemczech

Pani Regina Gebhardt-Hille – EURES    

15:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rozmowy b2b przy kawie i cieście